ДГ „Май” отваря врати на 30.04.1974г.

През годините е определена за базова и е активен участник в Национални конференции.

Амбициозният колектив опирайки се на традициите, се стреми да отговори на предизвикателствата на ХХI век, следвайки добрия опит в световен мащаб.

Днес ДГ цели формирането на собствен облик, като привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

В детската градина работи висококвалифициран екип от учители, пом. възпитатели и медицински сестри.

Грижата за децата за нас е едно голямо предизвикателство. Нашата задача е неотклонно да насочваме децата към самостоятелност и творческо мислене. Да ги даряваме с обич и подкрепа, когато са неуверени, да възпитаваме чувство на отговорност и добри маниери. Да отговорим на потребностите на децата и очакванията на родителите. Да ги приобщим към националните традиции, ценности и култура.

Ø  ПРИЕМ – Децата се приемат от 8 месечна възраст до постъпването в първи клас. Необходимите документи са същите.

Ø  ТАКСИ :

1.       За пълен месец таксата е фиксирана 51лв.

2.       Задеца , временно пребиваващи в града, чието постоянно местоживеене не е в община Кюстендил, таксата е двойна.

3.       Деца, родени след 1.01.2013г.  не заплащат такса на територията на Община Кюстендил. За други преференции-консултация на място в детското заведение.

Ø  Групите в ДГ „МАЙ“ са 9;

·          Слънце

·          „ Палавници“

·          „Детелина“

·          "Иглика"

·          „Елхичка“

·          „Буратино“

·          „Пролет“ – с.Жабокрът

·          „Калинка“ –с. Коняво

Детска ясла „Радост“