ДГ „Май” отваря врати на 30.04.1974г.

През годините е определена за базова и е активен участник в Национални конференции.

Амбициозният колектив опирайки се на традициите, се стреми да отговори на предизвикателствата на ХХI век, следвайки добрия опит в световен мащаб.

Днес ДГ цели формирането на собствен облик, като привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

В детската градина работи висококвалифициран екип от учители, пом. възпитатели и медицински сестри.

Грижата за децата за нас е едно голямо предизвикателство. Нашата задача е неотклонно да насочваме децата към самостоятелност и творческо мислене. Да ги даряваме с обич и подкрепа, когато са неуверени, да възпитаваме чувство на отговорност и добри маниери. Да отговорим на потребностите на децата и очакванията на родителите. Да ги приобщим към националните традиции, ценности и култура.

ПРИЕМ

– Децата се приемат от 8 месечна възраст до постъпването в първи клас. Необходимите документи са същите.

ТАКСИ:

1.За пълен месец таксата е фиксирана 51лв.
2.За деца , временно пребиваващи в града, чието постоянно местоживеене не е в община Кюстендил, таксата е двойна.
3.Деца, родени след 1.01.2013г.  не заплащат такса на територията на Община Кюстендил. За други преференции-консултация на място в детското заведение.

Групите в ДГ „МАЙ“ са 9

  • „Слънце“
  • „ Палавници“
  • „Детелина“
  • „Иглика“
  • „Елхичка“
  • „Буратино“
  • „Пролет“ – с.Жабокрът
  • „Калинка“ –с. Коняво
  • Детска ясла „Радост“