квалификации

предстоящи обучения

реализирани обучения

Тема: Здравословни и безопасни условия на труд

Дата на обучението: 19.10.2022 г.
Място на провеждане: онлайн – синхронно
Участник: Цветанка Петрова Младенова
Обучителна организация: Институт за човешки ресурси. УИН: 1852 в ИРОПК – МОН

Тема: Осигуряване на възпитателно–образователния процес по безопасност на движение по пътищата - квалификация за учители от детските градини и комисията по БДП /КБДП/

Дата на обучението: 29–30.09.2022 г.
Място на провеждане: онлайн – синхронно
Участник: Аделина Петрова Чавдарова
Обучителна организация: Институт за човешки ресурси. УИН: 1852 в ИРОПК – МОН