Документи и заявления

Документи, правилници, наредби, бланки и заявления, свързани с дейността на детската градина.
Може да изтеглите оттук, като кликнете върху името на документа, който Ви интересува.

Заявления

вътрешни документи

Архив

нормативни документи