детската градина

Детска градина „Май“ се намира недалеч от центъра на град Кюстендил. Помещава се в една централна сграда и филиал в с. Коняво. Детската градина е открита през 1974 г. и обновена и реновирана през 2010 г. Сградният фонд е съобразен с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Учебно-техническа и материална база

Сградният фонд е достатъчен за осъществяване на учебно-възпитателния процес, специално проектиран и построен за детска градина: функционални занимални-спални, медицински кабинет, музикален салон, кухненски блок, спортна площадка, индивидуални дворни площадки за всяка група, дворни уреди и съоръжения. Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран.

Отоплението се реализира чрез локално парно, но е осигурена и климатична инсталация на вторите етажи в централна сграда и яслената група. Условията за възпитание и образование във всички помещения на детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите е съобразена с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В групите са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

Помещенията са с достатъчно осветление, обзаведени са със съвременни кътове за игра на децата, smart телевизори (които педагозите използват предимно в учебно-възпитателната работа за обучение посредством електронните платформи на издателствата), подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др.

Дворът е обширен със засадени дървета и храсти. Спазени са функционалните и хигиенните изисквания при оформяне на дворното пространство. Има площадки с необходимите спортни съоръжения, пясъчници и сенници, където децата играят спокойно и с удоволствие.

Екип

Ние сме сплотен екип от педагогически и непедагогически специалисти, обединени от любовта и грижата за децата.

Педагогически специалисти:

Бояна Петкова – Главен учител
Аделина Чавдарова – Старши учител
Августина Веселинова – Старши учител
Силвия Младенова – Старши учител
Татяна Соколова – Старши учител
Цветанка Младенова – Старши учител
Златинка Чавдарова – Старши учител
Мая Стоичкова – Старши учител
Анелия Колева – Старши учител
Дияна Асенова – Старши учител
Гергана Соколова – Старши учител
Цонка Бошева – Учител

Непедагогически персонал:

Административен персонал:
Сашка Бикова – Директор
Ваня Миткова – Главен счетоводител
Камелия Малинова – ЗАС
Христина Бойкова – Домакин

Помощник-възпитатели:
Веска Котева
Боряна Георгиева
Галя Симеонова
Бойка Христова
Даниела Стоичкова
Йорданка Ранова
Милена Стойнева

Медицински сестри:
Росица Илиева – кабинет
Илиана Шушкова – кабинет
Славка Ангелова – ясла
Емилия Пейчева – ясла

Светла Добрева – Хигиенист
Таня Симеонова – Главен готвач
Людмил Петров – Огняр