допълнителни педагогически дейности

С Решение №7 / 3.6.2021 г. на педагогически съвет е взето решение, че през учебната 2021-2022 г. допълнителни педагогически дейности от външни изпълнителни няма да бъдат изпълнявани. Ще бъдат сформирани клубове по интереси, които ще бъдат провеждани от педагогически специалисти в детската градина.